B

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W HOTELU & RESTAURACJI ŁOKIETEK***

Co powinna Pani/Pan wiedzieć o RODO?

RODO to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ponieważ zbieramy
Pani/Pana dane osobowe, mamy obowiązek poinformować Panią/Pana o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z naszych usług,
a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Kto przetwarza Pani/Pana dane osobowe?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel & Restauracja Łokietek z siedzibą w Czajowicach,
ul. Ojcowska 126, NIP: 637-210-48-97

W jakim celu Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia Pani/Panu usług hotelowych. Pani/Pana dane osobowe
w tym przypadku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Komu Pani/Pana dane osobowe są przekazywane?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi Partnerzy, świadczący dla nas usługi księgowe, podatkowe,
audytorskie, prawne, informatyczne, pocztowe i kurierskie, a także banki i operatorzy płatności, ale tylko w celu
świadczenia Pani/Panu usług, a także organy publiczne, które zwrócą się do nas o przekazanie Pani/Pana danych
osobowych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby pojawiła się
potrzeba przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej, poinformujemy Panią/Pana
o zamiarze przekazania danych osobowych oraz o spełnieniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
w tym zakresie, a gdyby na przekazanie danych osobowych do państwa spoza Unii Europejskiej wymagana była
Pani/Pana zgoda, przed przekazaniem danych osobowych zwrócimy się o wyrażenie przez Panią/Pana takiej zgody.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których poinformowaliśmy Panią/Pana
powyżej, w tym w szczególności w zakresie, w jakim świadczymy Pani/Panu usługi hotelowe – przez okres świadczenia
Pani/Panu tych usług. Po tym czasie niektóre dane będą przechowywane w formie archiwalnej, tak długo, jak jest to
dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności mogą być przechowywane do upływu
terminów przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami, a pozostałe dane zostaną
niezwłocznie trwale usunięte.

Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych. Aby skorzystać z powyższych praw może Pani/Pan skontaktować się z nami za
pośrednictwem e-mail na adres: recepcja@hotel-lokietek.pl, ale też w inny wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym
ustnie, lub pisemnie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Aby wnieść sprzeciw
może Pani/Pan skontaktować się z nami za pośrednictwem e-mail na adres: recepcja@hotel-lokietek.pl , ale też w inny
wybrany przez Panią/Pana sposób, w tym ustnie, lub pisemnie.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub
inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

icon_home.png Hotel Łokietek   icon_email.png recepcja@hotel-lokietek.pl
  Ojcowska 126   icon_phone.png 12-397 22 21 / 12 -397 22 22
  32-089 Czajowice     reception int. 100
restaurant int. 149

Occasional parties

En Donec mollis vitae arcu in scelerisque. Duis pharetra felis massa, ac rutrum quam laoreet mattis. Curabitur viverra ante nec felis scelerisque, vitae fermentum nunc tristique. Morbi nulla lorem, ullamcorper ac leo in, interdum dictum ligula. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc sagittis viverra tincidunt. Mauris eget justo consequat, accumsan ipsum eget, finibus augue.

Newsletter